آینه کریستالی

آینه کریستال

آینه کریستال، آینه ای است که شیشه هایی خیلی شفاف یا به عبارت انگلیسی سوپر کلیر دارند و جیوه اندود و رنگ اندود شده اند و هم اینکه از آینه های معمولی خیلی شفاف تر و زیباتر بنظر می رسند.این نوع آینه ها می توانند لایه محافظ مسی و دو لایه رنگ داشته باشند. به …

آینه کریستال ادامه »